Close
Profil részletek
Dr. Horváth
Győző

1952-ben születtem egy szigetközi kis faluban, Magyarkimlén. Az ott töltött gyermek- és ifjúkorom alapvetően meghatározta természetszemléletemet, s immáron több évtizedes városlakóként is e szűkebb pátria gyermekének vallom magam és hacsak tehetem, hazalátogatok e gyermekkorom emlékeit őrző, mai megtépázottságában is lenyűgöző szépségű tájhoz.
1970-től élek Budapesten. A Magyar Honvédség állományában 1978-2013 között kutatóorvosként sugárbiológiai és gyógyszeres sugárvédelmi kutatásokat végeztem az Országos „Frederic Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben.
A természetfotózás közel négy évtizede vált életem részévé. Dr. Tildy Zoltán könyvein nevelkedve kezdetben autodidaktaként képeztem magam, majd barátom, Dr. Perlaky László ösztönzésére a Nimród Fotóklub tagja lettem. A Magyar Természetfotósok Szövetségébe (naturArt) 1990-ben nyertem felvételt.

Hogy mit is jelent számomra a természetfotózás?
A rácsodálkozás és felfedezés izgalmát, a természettudományos és természetfotós gondolkodásmód közös vonásainak felismerését és követését. Nyitott szemmel és elmével szemlélni környező világunkat, meglátni a hétköznapiban a különlegest, rácsodálkozni olyan apró részletekre, melyek mellett oly könnyen megyünk el. A természetfotósnak bizonyos mértékig természettudósnak/természetbúvárnak kell lennie, a tudományos kutató pedig napi munkája során számos területen hasznosíthatja a természetfényképezés terén szerzett ismereteit és tapasztalatait.
Számomra a természetjárás és természetfényképezés az aktív pihenés ideális megtestesítője. A természetfotózásban ötvöződik a fizikai igénybevétel (sportteljesítmény), a vadászat izgalma, és az emberben szunnyadó művészi én kifejeződésének lehetősége. Ez a témára összpontosuló fizikai és szellemi igénybevétel a „napok hordaléka” kisöprésének, vagyis szellemi és fizikai megújulásom leghatékonyabb eszközének bizonyult a kezdetek óta.
Jelenti a természetvédelem egyik leghatékonyabb módját, hiszen ismeretterjesztő és esztétikai erejénél fogva a fénykép képes felhívni a figyelmet természeti környezetünk szépségére, a meglévő természeti értékek védelmének szükségességére, továbbá a természethez való viszonyulásunk előnyös oldalaira vagy éppen visszásságaira is.
Ugyanakkor teret is ad a természeti környezet inspirálta gondolatok, érzések és hangulatok tisztán az érzékekre ható "művészi" megfogalmazásának, a vizuális kísérletezésnek, "homo ludens" (játszó ember) énünk érvényesüléséhez..
Jelenti továbbá a közösséghez tartozás nagyszerű érzését: az egy nyelven beszélő, azonos vagy hasonló célokért küzdő társakkal együtt töltött időt, a velük folytatott gondolatcserét, együtt örvendezést az elért sikerek láttán, és az esetleges kudarcok feldolgozásában való osztozást.

Hálával tartozom a természetnek azért, hogy barangolásaim során számos kivételes pillanattal ajándékozott meg. Ezek között akadnak olyanok, melyeket trófeaként, vagy éppen relikviaként őriznek a filmkockák és egy évtizede már a digitális file-ok, voltak olyanok, melyeket „csak láttam”, s szerencsére akad bőven olyan is, amiről csak remélem, hogy egyszer tanúja, s talán vizuális közvetítője lehetek.

Felszerelés: Sony DSLR és ILCE rendszer, Nissin i40-es vakuk, Manfrotto állvány, UniqBall 45 állványfej.

Social média
Fiók részletek
Media Gallery for Horvath.gyozo
Galéria
A felhasználó nem készített még galériát